1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Nasza grupa

Dynamicznie rozwijająca się Polska Grupa Handlowa „Alfa” to realna i będąca w zasięgu ręki każdego przedsiębiorcy szansa na sukces w handlu na polskim rynku hurtowym i detalicznym.

Współpraca zamiast rywalizacji, szerokie kanały dystrybucji, i posiadany przez Nas kapitał stwarzają przedsiębiorcom optymalne warunki działalności biznesowej. Pozwalają myśleć nie tylko o umocnieniu dotychczasowej pozycji rynkowej, ale także realizować plany rozwoju w  przyszłości.

Stawiając na doświadczenie, które reprezentują członkowie Grupy, jednocześnie „otwieramy drzwi” na zmiany, twórcze pomysły, innowacje, które odzwierciedlając rynkowe trendy, zadowolą również Naszych Klientów.

Cechuje Nas konsekwencja i profesjonalizm w realizacji zamierzonych celów, a główną, wspólną misją jest zdobycie ugruntowanej pozycji w branży spożywczej na arenie regionalnej i ogólnopolskiej.

„Alfa” jest otwarta na nowych członków
Przyłącz się do Nas
w Grupie będziemy skuteczniejsi !!!

Ostatnie lata na polskim rynku handlu hurtowego i detalicznego, charakteryzują się gwałtownym rozwojem zagranicznych sieci handlowych, a co za tym idzie, powstawaniem coraz większej liczby wielko-powierzchniowych super- i hipermarketów. Reakcją polskich handlowców, którzy wobec wyzwań nowej rzeczywistości nie pozostali bierni, była konsolidacja. Zmiana warunków funkcjonowania na  rynku spowodowała, że ci, którzy do tej pory ze sobą konkurowali rozpoczęli ze sobą codzienną współpracę. Najbardziej zagrożona konkurencją wielkich sieci zagranicznych jest w Polsce branża spożywcza, dlatego tutaj procesy integracji nastąpiły najszybciej i przebiegają najbardziej dynamicznie.

Przykładem odpowiedzi na ofensywę zachodnich sieci dystrybucyjnych na polski rynek było powstanie 3 listopada 2005 roku Polskiej Grupy Handlowej “Alfa” Spółka z o.o., z siedzibą w Gorlicach. Osiągnięta konsolidacja i zwiększenie operatywności przekłada się na umocnienie nie tylko dotychczasowej pozycji rynkowej ale pozwala również planować przyszły rozwój. Powstały nowy podmiot gospodarczy charakteryzuje się dużym kapitałem finansowym i wielokrotnie większymi możliwościami dystrybucyjnymi.

Do Grupy należą następujące firmy:

 • Hurtownia Artykułów Spożywczych „ Czempion ” - Gorlice
 • PHU Delta - Wieluń
 • Hurtownia Artykułów Spożywczo - Przemysłowych "Kama" Spółka Jawna –Końskie
 • Mas-Pol Spółka Jawna z oddziałami w Warszawie i Siedlcach
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ Sawa ” Spółka Jawna – Busko-Zdrój
 • Hurtownia „ Siko „ Sp. z o.o. - Mysłowice
 • Hurtownia „ Smak ” Spółka Jawna - Nowy Targ
 • Hurtownia Artykułów Spożywczych AiG Zatorscy - Starachowice.

Właściciele przedstawionych firm dystrybucyjnych reprezentują wyłącznie polski kapitał. Działają na rynku hurtowym i detalicznym od wielu lat. Mają duże doświadczenie. Dysponują powierzchnią magazynową przekraczającą 33.520 m², zatrudniają 700 pracowników. Dzięki korzystnym warunkom współpracy firmy współdziałające w ramach Grupy mają możliwość systematycznie zwiększać swoje obroty i generować zyski. Natomiast wspólne negocjowanie warunków handlowych zapewnia naszym odbiorcom najkorzystniejsze ceny zakupu towarów. W 2008 roku łączne obroty udziałowców grupy zamknęły się kwotą ok.536 mln. złotych

Podstawową działalnością Grupy jest handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi. Siedziba firmy znajduje się w Gorlicach. Współdziałające firmy posiadają swoje magazyny w wyżej wymienionych miastach . Pozwala to na sprawne obsługiwanie naszych klientów prowadzących działalność na terenach południowo - wschodniej i centralnej Polski. Położenie magazynów dystrybucyjnych pozwala nie tylko na szybkie dotarcie do naszych obecnych klientów ale stwarza również możliwości ekspansji. Celem, do którego dążymy, jest stabilna, silna dobrze zorganizowana sieć ogólnopolska, o znacznym kapitale, mogąca skutecznie konkurować z kapitałem zagranicznym. Oferujemy swoim klientom pełny serwis usług.

Głównym sposobem działania jest aktywna sprzedaż towaru. Zamówienia są zbierane przez przedstawicieli handlowych. Obsługujemy ponad 7000 sklepów detalicznych oraz około 250 odbiorców półhurtowych. Jednym z głównych założeń działalności grupy jest wzorowa dyscyplina płatnicza . Zgromadzony przez udziałowców kapitał umożliwia spółce rozlicznie się z kontrahentami na zasadach płatności gotówkowych . Liczymy że przywiązywana waga do terminowego regulowania płatności będzie pozytywnie odebrana przez Partnerów handlowych .

Do najważniejszych zadań na najbliższą przyszłość należą:

 • uzyskiwanie jak najlepszych warunków handlowych poprzez wspólne negocjowanie umów handlowych w celu zwiększenia konkurencyjności na rynkach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich ,
 • wypracowywanie optymalnych warunków działalności dla własnych partnerów handlowych ( pod hurtowni i sklepów detalicznych ) umożliwiających im funkcjonowanie na zbliżonych warunkach do zachodnich sieci handlowych ,
 • aktywne współuczestnictwo w tworzeniu polityki gospodarczej poprzez reprezentowanie udziałowców i ich partnerów handlowych na forum regionalnym i ogólnopolskim,
 • wymiana doświadczeń i pomoc prawna oraz organizowanie fachowych szkoleń skierowanych do właścicieli i pracowników firm będących członkami Grupy,
 • wspólne rozwiązywanie powstających problemów wynikających z wciąż zmieniającej się sytuacji w polskim handlu, przygotowanie firm do zmian związanych z wejściem Polski zegarek repliki w struktury Unii Europejskiej,
 • wprowadzenie jednolitego programu komputerowego we wszystkich firmach udziałowców. Aktualnie prowadzone są rozmowy mające na celu wybór optymalnego programu.
 • działania zmierzające w kierunku utworzenia sieci ogólnopolskiej.
 • doprowadzenie do faktycznej unifikacji obejmującej wspólny marketing, politykę asortymentową i zasady prowadzenia działalności handlowej,
 • zwięczeniem powyżej wyżej wymienionych działań integracyjnych będzie doprowadzenie do połączenia kapitałowego udziałowców grupy .

Połączenie firm w ramach Polskiej Grupy Handlowej „Alfa” potwierdza słuszność przyjętej strategii konsolidacji. Wspólnymi siłami łatwiej osiągnąć sukces i dynamiczny rozwój. Polska Grupa Handlowa staje się trwałym i atrakcyjnym elementem polskiego rynku handlu hurtowego i detalicznego artykułami spożywczymi.

Zadaniem biznesu jest przekształcenie zmian w innowacje, a więc w nowy biznes.